Informatie voor jou

Per levensdomein vind je hier informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Praktisch: wat moet ik in orde brengen?

Tijdens een zwangerschap verandert er heel wat, zowel lichamelijk als geestelijk. Het zijn unieke maanden van verwondering, koestering, ... Tegelijkertijd valt er heel wat te regelen in afwachting van de komst van de baby('s). 

Kennisgeving over de zwangerschap

Breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Vanaf dat ogenblik treedt het ‘statuut van beschermde persoon’ in werking. Je werkgever mag je niet ontslaan - tenzij om ernstige redenen.

Breng ook je mutualiteit op de hoogte. Zij helpen je met allerlei formaliteiten, zorgen ervoor dat je beschermd bent wat je loopbaan betreft en vaak krijg je allerlei cadeautjes of andere voordelen.

Aanvraag startbedrag Groeipakket

Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag.

Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket

Meer info op onze website onder het luikje groeipakket.

Gemeentelijke geboortepremie

  • Wuustwezel

Ben je mama of papa geworden? Vraag je geboortepremie of adoptiepremie hier aan. 

  • Essen

De gemeente Essen geeft een geboorte- en adoptiepremie aan alle inwoners van Essen die pas moeder zijn geworden.

Nadat je kindje ingeschreven is in de bevolkingsregisters krijg je automatisch een aanvraagformulier voor de premie toegestuurd. Vul het formulier in, dateer en onderteken het en bezorg het bij het onthaal of de dienst burgerzaken van Essen.

Na een zestal maanden staat de premie op je bankrekening. Meer info.

Kinderopvang

Begin zo vroeg mogelijk aan de zoektocht om een plaats te vinden. In sommige regio's zijn er wachtlijsten. Daarom raden we aan kinderopvang te zoeken van zodra je zwanger bent.

Op deze pagina vind je alle informatie over kinderopvang. 

Vaccinaties

Ben je zwanger, dan laat je je best vaccineren tegen kinkhoest (tussen week 24 en 32 van de zwangerschap) en griep (vanaf het tweede trimester). Die vaccinaties beschermen niet alleen jezelf, maar ook je baby, zelfs vóór de geboorte.

Vraag ernaar bij je vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog. 

Checklist ‘mijn 9 maanden’

Bij een zwangerschap en geboorte komen heel wat praktische zaken kijken. Als geheugensteuntje voor (toekomstige) ouders staan in dezechecklist een aantal noodzakelijke aandachtspunten en vrijblijvende tips. Laat je inspireren!

Erkenning door partner vóór de geboorte

Niet-getrouwde kersverse vaders moeten hun kind erkennen om er een wettelijke band mee te hebben. Vaak gebeurt dit na de zwangerschap. Toch is er een mogelijkheid om het kindje, met toestemming van de moeder, te erkennen vanaf de zesde maand van de zwangerschap. 

Meer info lees je hier

Kinderen krijgen niet langer automatisch de familienaam van hun vader of moeder. Als ouder heb je nu een vrije keuze voor pasgeborenen en adoptiekinderen.

Meer info via deze link.

Informeren over verlofstelsels

Er bestaan een flink aantal mogelijkheden voor ouders om leven en werk aan te passen aan de nieuwe gezinssituatie. Alle info over verlofstelsels voor en na de zwangerschap op Kind en Gezin.

Babyuitzet

De voorbereiding op de komst van een baby wordt tijdens de zwangerschap zichtbaar in huis. Meubeltjes op kindermaat gemaakt en getest op veiligheid krijgen een plek en de kleertjes liggen te wachten.

Meer info via Kind en Gezin.