Onze activiteiten

Hier vind je een per Huis van het Kind een overzicht van de geplande activiteiten terug.

Veerkracht

Maa 03 okt 2022
19.30-21.00u
Online

Vandaag de dag staan we op veel verschillende manieren onder druk en zijn we voortdurend onderhevig aan veranderingen en onverwachte gebeurtenissen. Veel voorkomende reacties zijn stress, angst, onzekerheid, piekeren, slecht slapen, … Dit zijn veelal normale reacties op moeilijke omstandigheden die onze veerkracht op de proef stellen. Bij veerkracht ligt de focus op sterktes en op het ontwikkelen en activeren van aanwezige mogelijkheden. Door gebruik te maken van de eigen capaciteiten en sociale netwerken kunnen mensen in staat zijn gezond en met energie te blijven functioneren in wisselende en moeilijke omstandigheden.   

Tijdens deze infosessie geven we tips en handvaten om onze veerkracht op peil te houden, om gezond en efficiënt te reageren in stresssituaties, om te kunnen herstellen van een moeilijke situatie en om uitdagingen op een goede manier het hoofd te bieden, waardoor je er sterker uitkomt. 

Begeleiding door Erna Claes van Fenrir Consult  

Plaatsen beperkt?  Nee. Iedereen kan deze infosessie volgen.