Onze activiteiten

Hier vind je een per Huis van het Kind een overzicht van de geplande activiteiten terug.

Infoavond Cyberpesten

Vorming voor ouders
Maandag 17 okt 2022
19u30
PITO, Laageind 19, Stabroek

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. Hoe gaat cyberpesten precies in zijn werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Hoe pak je dat aan? Waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de cyberpestplaag.

Deze vorming is voor ouders en gaat over cyberpesten bij kinderen van 8 - 16 jaar.

Deze vorming is een initiatief van Gezinsbond en Child Focus en wordt georganiseerd door het Gemeentebestuur Stabroek i.s.m. de Onderwijsraad Stabroek en Huis van het Kind.